• page_banner

PUHTAAN HUONEISUUNNITTELUN OMINAISUUDET

puhdas huone
puhtaan huoneen suunnittelu

Puhdastilojen suunnittelussa arkkitehtoninen suunnittelu on tärkeä osa.Puhdastilojen arkkitehtonisessa suunnittelussa tulee ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon sellaiset tekijät kuin tuotteen tuotantoprosessin vaatimukset ja tuotantolaitteiden ominaisuudet, puhdistusilmastointijärjestelmät ja sisäilman virtausmallit sekä erilaiset julkiset voimalaitokset ja niiden putkistojärjestelmien asennusjärjestelyt jne. suorittaa rakennuksen taso- ja poikkileikkaussuunnittelun.Prosessivirran vaatimusten täyttämisen perusteella puhdastilan ja ei-puhtaan huoneen ja eri puhtaustason puhdastilojen välistä suhdetta tulee käsitellä järkevästi kokonaisvaikutteisimman rakennustilaympäristön luomiseksi.

1. Puhdastila-arkkitehtuurisuunnitteluun perustuva puhdas teknologia on monialainen ja kattava teknologia.Meidän tulisi ymmärtää puhdastiloihin liittyvien erilaisten tuotteiden tuotantoprosessien tekniset ominaisuudet, laitoksen rakentamisen erilaiset tekniset vaatimukset ja tuotteiden tuotantoprosessien ominaisuudet, jotta voimme paremmin ratkaista erilaisia ​​suunnittelussa ja erityisissä teknisissä tilanteissa esiintyviä ongelmia. ongelmia.Esimerkiksi puhdastilojen mikrosaasteiden hallintamekanismin ja epäpuhtauksien houkuttelevuuden, muodostumisen ja pidättymisen prosessien tutkimukseen liittyy perusaineita, kuten fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa: puhdastilojen ilmanpuhdistusta sekä veden, kaasun ja kemikaalien puhdistusteknologiaa. ymmärtää erilaisia ​​erittäin puhtaita mediatallennus- ja kuljetusteknologioita, ja niihin liittyvät tekniset tieteenalat ovat myös hyvin laajoja: antimikrobinen, melunhallinta, antistaattinen ja anti-sähkömagneettinen häiriö puhdastiloissa sisältää monia tieteenaloja, joten "puhdas tekniikka" on todellakin monitieteinen ja kattava teknologia.

2. Clean room arkkitehtoninen suunnittelu on erittäin kattavaa.Yleisestä teollisesta tehdasrakennuksen suunnittelusta eroaa se, että siinä keskitytään ratkaisemaan eri ammattiteknologioiden taso- ja tilasijoittelun ristiriitaisuuksia, saavuttamaan paras kokonaisvaltainen tilan ja tason vaikutus kohtuullisin kustannuksin ja paremmin tuotannon ja puhtaan tuotannon tarpeisiin vastaamiseen. ympäristöön.Erityisesti on tarpeen käsitellä kokonaisvaltaisesti puhdastila-arkkitehtonisen suunnittelun, puhdastilasuunnittelun ja ilmanpuhdistussuunnittelun välisiä koordinaatiokysymyksiä, kuten tuotantoprosessin noudattaminen, ihmisvirtojen ja logistiikan järjestäminen, ilmavirran järjestäminen. puhdastila, rakennuksen ilmatiiviys ja arkkitehtonisen sisustuksen soveltuvuus jne.

3. Puhdashuoneen lisäksi puhdastila tulee yleensä varustaa tuotteiden valmistukseen tarvittavilla tuotannon aputiloilla, henkilöstön puhdistus- ja materiaalinpuhdistustiloilla sekä julkisten voimalaitosten tilat jne. Puhdashuoneen arkkitehtonisen suunnittelun on siis sovitettava yhteen ja järjestää eri huoneiden taso- ja tilajärjestelyt puhdastilassa ja pyrkiä maksimoimaan tason ja tilan käyttö.

Puhtaat huoneet ovat yleensä ikkunattomia tehtaita tai joissa on pieni määrä kiinteitä suljettuja ikkunoita;saastumisen tai ristikontaminaation estämiseksi puhdastila on varustettu tarvittavilla inhimillisillä ja aineellisilla puhdastiloilla ja -tiloilla.Yleinen asettelu on mutkikas, mikä lisää evakuointietäisyyttä.Siksi puhdastilarakennusten suunnittelussa on noudatettava tarkasti asiaa koskevien standardien ja eritelmien palontorjuntaa, evakuointia jne. koskevia säännöksiä.

4. Puhdashuoneen tuotantolaitteet ovat yleensä kalliita;puhdastilan rakennuskustannukset ovat myös korkeat, ja rakennuksen sisustus on monimutkainen ja vaatii hyvää tiheyttä.Valituille rakennusmateriaaleille ja rakennesolmuille on asetettu tiukat vaatimukset.


Postitusaika: 03.01.2024